Khaanad: MAANHADAL

1 2 3 4 5 16 36 / 192 DHIGAALLO
1 2 3 4 5 16 36 / 192 DHIGAALLO