Khaanad: MAANHADAL

1 2 3 4 5 6 14 48 / 160 DHIGAALLO
1 2 3 4 5 6 14 48 / 160 DHIGAALLO