Qoraa: J

1 2 3 101 12 / 1212 DHIGAALLO
1 2 3 101 12 / 1212 DHIGAALLO