Qoraa: J

1 2 3 204 12 / 2447 DHIGAALLO
1 2 3 204 12 / 2447 DHIGAALLO