Qoraa: J

1 2 3 100 12 / 1189 DHIGAALLO
1 2 3 100 12 / 1189 DHIGAALLO