Qoraa: J

1 2 3 290 12 / 3480 DHIGAALLO
1 2 3 290 12 / 3480 DHIGAALLO