Qoraa: J

1 2 3 250 12 / 2991 DHIGAALLO
1 2 3 250 12 / 2991 DHIGAALLO